Venlafaxin versus venlafaxin plus fototerapie v léčbě těžké deprese

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Léčba jasným světlem – fototerapie – je účinným a bezpečným nástrojem v léčbě velké depresivní poruchy. Její aplikace je charakterizována rychlým nástupem účinku, vyplývajícím z ovlivnění monoaminergních a melatonergních synaptických okruhů. V nedávno provedené studii byla cíleně zjišťována její účinnost (7 000 lux ráno po dobu 60 minut) v případě společné farmakoterapie venlafaxinem v denní dávce 150 mg. Kombinovaný přístup i užívání samotného venlafaxinu vedly ke zřejmému zlepšení v primárně sledovaném ukazateli, kterým byla změna skóre HDRS – signifikantního zlepšení bylo dosaženo již v průběhu prvního týdne (p < 0,001). Osoby léčené kombinací měly nicméně od konce druhého týdne studie nižší hodnotu HDRS (p < 0,05) i skóre BDI (p < 0,05) či POMS (p < 0,05). Cílové hodnoty HDRS ≤ 13 na konci 4. týdne dosáhlo 76 % osob na kombinační léčbě vs. 44 % na monoterapii venlafaxinem (p < 0,05); v 8. týdnu byl nicméně rozdíl mezi oběma rameny studie bez statistické významnosti, částečně i v důsledku nízkého počtu nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky