Vliv amitriptylinu a escitalopramu na funkční dyspepsii

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

V léčbě funkční dyspepsie se v rámci farmakoterapie nezřídka přistupuje k využití antidepresiv, a to i navzdory nepříliš silným důkazům o jejich účinnosti v této indikaci. Tuto skutečnost se snažili napravit autoři 10týdenní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studie, v níž hodnotili účinnost amitriptylinu 50 mg, escitalopramu 10 mg nebo placeba u 292 nemocných. Příznivé odpovědi bylo dosaženo u 40 % osob na placebu, 53 % na amitriptylinu a 38 % na escitalopramu. Až třikrát vyšší pravděpodobnost takové odpovědi byla zaznamenána u osob s ulcerózní funkční dyspepsií při nasazení amitriptylinu – OR: 3,1 (95% CI: 1,1–9,0) vs. placebo. Ani jedno z antidepresiv nicméně neovlivňovalo proces vyprazdňování žaludku ani dosažený pocit sytosti. Právě osoby s opožděným vyprázdněním žaludku měly i nižší pravděpodobnost kladné odpovědi na léčbu – OR: 0,4 (95% CI: 0,2–0,8). Obě antidepresiva příznivě ovlivňovala kvalitu života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky