Bococizumab v léčbě hypercholesterolemie

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Léčba dyslipidemie pomocí inhibice PCSK-9 (proprotein convertase subtilisin/kexin typu 9) se s odkazem na monoklonální protilátky registrované v letošním roce (evolocumab, alirocumab) stává velmi slibnou, byť jistě nikoliv levnou alternativou. Další nadějnou monoklonální protilátkou s tímto mechanismem působení je bococizumab, jehož účinnost byla hodnocena v souboru 354 osob s hypercholesterolemií. V porovnání s placebem tato protilátka v dávce 150 mg ve 12. týdnu studie snížila cholesterol o 53,4 mg/dl při aplikaci 1x za dva týdny a dávka 300 mg o 44,9 mg/dl při aplikaci 1x za měsíc. Profil zaznamenaných nežádoucích příhod se přitom nikterak nelišil oproti placebu. V současné době s touto látkou probíhají klinické studie III. fáze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky