Změna dávky mirtazapinu ovlivňuje míru odpovědi u osob s depresí

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Mirtazapin je bohatě využívané antidepresivum, zvyšující noradrenergní a serotonergní neurotransmisi a podporující uvolňování serotoninu. Jestliže nemocní po jeho nasazení optimálně nezareagují, nebylo dosud jasné, je-li výhodnější snažit se jeho dávku zvýšit, nebo posečkat při zachování dávky stávající. Odpovědí na tuto otázku mohou být výsledky šestitýdenní dvojitě zaslepené randomizované klinické studie kontrolované placebem. Jednak byli porovnáváni nemocní, u nichž nebylo na konci prvního týdne dosaženo poklesu o více než 20 % na HDRS-17 při dávce 15 mg/den v porovnání s eskalací dávky na 30 mg/den, a jednak nemocní, u kterých nebylo na konci prvního týdne dosaženo poklesu o více než 20 % na HDRS-17 při dávce 30 mg/den v porovnání s eskalací na 45 mg/den. V prvním srovnání bylo zvýšení dávky na 30 mg numericky, nikoliv však statisticky významně lepší v dosažení remise; signifikantně výrazněji však poklesla celková hodnota skóre HDRS-17 (–15,8 vs. –10,9; p = 0,003). Ve druhém srovnání nebylo dosaženo významného rozdílu mezi oběma skupinami. Eskalace dávky má tedy patrně terapeutický význam do dávky 30 mg/den.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky