Citalopram plus methylphenidat v léčbě deprese u seniorů

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Methylphenidat je látka v České republice využívaná pouze k léčbě hyperkinetické poruchy (ADHD – attention deficit hyperactivity disorder) nebo narkolepsie. Z tohoto pohledu je pro mnohé jistě překvapením zjišťování jeho možného přínosu u seniorů trpících depresí (n = 143), a to podávaného samostatně (5–40 mg/den), nebo v kombinaci s citalopramem (20–60 mg/den). Nemocní léčení methylphenidatem, citalopramem i jejich kombinací vykazovali výrazné zmírnění závažnosti deprese a zlepšení kognitivních funkcí; nejvýraznějšího zlepšení bylo dosaženo při léčbě kombinací. Užívání kombinační léčby vedlo též k četnějšímu dosažení remise a k subjektivně vyšší kvalitě života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky