Nová možnost potenciace účinku inhibitorů proteasomu

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Jakkoliv inhibitory proteasomu nabízejí nemocným s mnohočetným myelomem poměrně spolehlivý předpoklad dosažení léčebné odpovědi, nezřídka jsme konfrontováni s rozvojem rezistence. Bortezomib sice ovlivňuje aktivitu proteasomů β5 a β1, nikoliv však proteasomu β2, čehož myelomové buňky využívají a β2 up-regulují. Za účelem postihnout i proteasom β2 byla nedávno vyvinuta látka LU-102, schopná jej selektivně inhibovat. Ve studiích in vitro byla prokázána synergie této látky s bortezomibem nebo carfilzomibem ve srovnání s jejich podáváním samostatně. Vedle toho došlo ke zvýšení aktivity IRE1-α, jež odpovídá za kontrolu diferenciace myelomových buněk a rovněž koreluje se senzitivitou k bortezomibu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky