Desvenlafaxin v léčbě velké depresivní poruchy

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Desvenlafaxin je syntézou získaná aktivní forma hlavního metabolitu inhibitoru zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu – venlafaxinu. Ač byl jeho účinek doložen předchozími studiemi, nedávno byly prezentovány výsledky osmitýdenní studie pojednávající o jeho účinnosti a bezpečnosti při podávání v denních dávkách 50 mg a 100 mg u osob s velkou depresivní poruchou (n = 909). Při hodnocení celkového skóre HDRS17 bylo oproti placebu (–9,71) dosaženo výraznějšího poklesu při léčbě dávkou 50 mg (–11,28; p = 0,006) i 100 mg (–11,67; p < 0,001). Výskyt sexuální dysfunkce hodnocený pomocí ASEX byl přitom srovnatelný ve všech skupinách nemocných, tj. nelišil se výrazně oproti placebu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky