Antidepresivní vlastnosti rozchodnice

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Při zvládání příznaků deprese se řada nemocných nezřídka obrací k přípravkům s obsahem výtažků řady rostlin, mezi nimiž dominují třezalka či šafrán. Nedávno byla prezentována studie, v níž byl sledován možný přínos rozchodnice růžové (Rhodiola rosea), a to u nemocných s lehkou až středně těžkou depresí. V placebem kontrolované 12týdenní studii II. fáze byla při randomizovaném uspořádání porovnávána účinnost jejího výtažku oproti sertralinu u 57 osob. Sertralin poskytoval výraznější pokles skóre HAM-D (–8,2; 95% CI: –12,7 až –3,6) oproti rozchodnici (–5,1; 95% CI: –8,8 až –1,3) i placebu (–4,6; 95% CI: –8,6 až –0,6). Výraznější antidepresivní účinek sertralinu byl nicméně provázen četnějším výskytem nežádoucích příhod – 63,2 % vs. 30 % vs. 16,7 % (p = 0,01).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky