Crocin: hlavní účinná látka šafránu

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Přípravky s obsahem šafránu setého (Crocus sativus) ve formě doplňků stravy nacházejí stále častěji uplatnění u osob s poruchami afektivity. V literatuře lze dohledat několik menších klinických studií poukazujících na jejich přibližně srovnatelný účinek s ostatními antidepresivy, nicméně širší srovnání stále postrádáme. Alespoň částečně to napravuje nová randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná čtyřtýdenní studie hodnotící účinnost crocinu, hlavní aktivně působící složky šafránu, u osob s velkou depresivní poruchou (n = 40). Crocin kombinovaný s fluoxetinem, sertralinem nebo citalopramem oproti placebu výrazně zvyšoval účinnost těchto léků, hodnoceno podle skóre BDI, BAI i GHQ (p < 0,0001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky