Jak pacientovi s hrubě „zarezlým“ astmatem pomohla jemná mlžina…

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Pneumologie
Autoři: Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN, Plzeň

Souhrn

Astma je velmi heterogenní onemocnění – ve svých příčinách, patofyziologických a patomorfologických charakteristikách i klinických projevech. I „jednotící trio" všech nemocných s astmatem, které je představováno přítomností chronického zánětu a remodelace, spojené s projevy bronchiální hyperreaktivity, může nabývat mnoha konkrétních podob – od klasických, snadno diagnostikovatelných a dobře léčitelných forem až po případy s mnoha atypiemi, kvůli nimž nemoc zůstává dlouho nepoznána nebo neadekvátně léčena. O jednom takovém ilustrativním případu pojednává následující kazuistika, kdy po poznání bližších charakteristik nemoci přinesla na první pohled nepodstatná změna léčby efekt v takové míře, že výsledkem byl překvapen nejen nemocný, ale i lékaři v centru pro obtížně léčitelné astma...

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky