Zlepšení diabetické dyslipidemie při kombinační terapii hypolipidemiky

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Alica Veselá
Autoři - působiště: Diabetologická ambulance, Broumov, Náchod

Souhrn

Aterogenní lipoproteinový fenotyp (aterogenní dyslipoproteinemie) je triáda sestávající z hypertriacylglycerolemie, poklesu HDL-cholesterolu a zvýšené koncentrace malých denzních LDL. Je typickou dyslipidemickou složkou metabolického syndromu a diabetes mellitus (DM) 2. typu. Kombinační terapie dvěma nebo více hypolipidemiky dnes představuje moderní směr léčby. Mezi její hlavní výhody patří zvýšení účinku monoterapie, komplexní ovlivnění lipidového spektra a snížení výskytu nežádoucích účinků při nižší dávce jednotlivých léků.

Prezentovaná kazuistika ukazuje na zlepšení lipidového profilu po zahájení kombinační hypolipidemické léčby u pacienta s dyslipidemií neuspokojivě kompenzovanou při monoterapii statinem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky