Přínos fixní kombinace dapagliflozin/ metformin při léčbě diabetu 2. typu

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc. *,**,***
MUDr. Hana Zálešáková ***
Autoři - působiště: * Ústav fyziologie LF UP, Olomouc
* II. interní klinika FN, Olomouc
*** Odborný léčebný ústav Paseka, Diabetologická ambulance, Moravský Beroun

Dapagliflozin je selektivní a reverzibilní inhibitor sodíko- -glukózového kotransportéru 2 (SGLT-2) v proximálním tubulu ledvin. Neovlivňuje etiopatogenezi diabetu 2. typu, avšak zvýšením glykosurie patogeneticky podporuje nastolení euglykemie. Účinek dapagliflozinu není závislý na jiných perorálních antidiabetikách6 ani na inzulinu. Dapagliflozin se podává ve formě 10mg tablet 1x denně. Osvědčuje se u osob, u nichž se dietou, fyzickou zátěží, metforminem a/nebo inzulinem a/nebo dalšími hypoglykemizujícími léky nedaří dosáhnout dostatečné kompenzace látkové přeměny. Klinické aspekty použití dapagliflozinu již byly zmíněny a podrobně popsány i v české literatuře.

V České republice se dapagliflozin (přípravek Forxiga, AstraZeneca) začal využívat v srpnu 2014. Protože současně s dapagliflozinem se obvykle používá i metformin, byly v září 2015 do léčby uvedeny i fixní kombinace dapagliflozin/ metformin (Xigduo 5/850 a Xigduo 5/1000, AstraZeneca). Jelikož jsme od roku 2014 při souběžné léčbě přípravky dapagliflozinu a metforminu většinou zaznamenali pokles HbA1c i pokles tělesné hmotnosti, nabídli jsme pacientům uvedenou fixní kombinaci. Cílem této kazuistiky je poukázat na přínos fixní kombinace dapagliflozin/metformin u 55letého muže s 10 let trvajícím diabetem 2. typu, u něhož dosavadní intenzivní léčba inzulinem a metforminem nevedla k očekávané kompenzaci ani při využití inzulinové pumpy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky