Umeklidinium/vilanterol – nová fixní dvojkombinace duální bronchodilatace v udržovací terapii CHOPN

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Pneumologie
Autoři: Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
MUDr. Michal Balco
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: umeklidinium/vilanterol, chronická obstrukční plicní nemoc, inhalační terapie, duální bronchodilatace

Souhrn

Umeklidinium/vilanterol představuje novou fixní dvojkombinaci léčiv v udržovací terapii chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Umeklidinium je dlouhodobě působící antagonista muskarinových receptorů, vilanterol dlouhodobě působící agonista β2-adrenergních receptorů. Tato dvojkombinace se podává inhalačně jednou denně ve fixní dávce u dospělých pacientů s CHOPN. Jde o práškovou formu podání léčiva k inhalaci v dávkách 55 μg umeklidinia a 22 μg vilanterolu. Dvojkombinace obou léčiv výrazně zlepšila plicní funkce u pacientů s CHOPN ve srovnání s placebem, o čemž svědčí velké multicentrické studie trvající do 24 týdnů. Ve srovnání s monoterapií tiotropium bromidem, užívaným jednou denně, a kombinací salmeterol/flutikason propionát, aplikovanou dvakrát denně, se kombinace umeklidinium/vilanterol ukázala nesrovnatelně účinnější ve zlepšování plicních funkcí. Mezi další výrazné přínosy nové dvojkombinace léčiv patří omezení dušnosti, zlepšení fyzické výkonnosti a celkové zlepšení kvality života osob s CHOPN. Pokud jde o nežádoucí účinky, ve studiích byly nejčastěji zaznamenány bolesti hlavy a akutní nasofaryngitida; signifikantní zvýšení kardiovaskulárního rizika u osob užívajících tuto dvojkombinaci nebylo dokumentováno. Umeklidinium/vilanterol tedy představuje významné rozšíření spektra možností dlouhodobé terapie CHOPN.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky