Secukinumab v terapii psoriázy

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Dermatologie
Autoři: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Klíčová slova: secukinumab, interleukin-17, psoriasis

Souhrn

Secukinumab je nová, plně humánní monoklonální protilátka selektivní vůči interleukinu-17A, jednomu z klíčových cytokinů uplatňujících se v patogenezi psoriázy. Účinnost a bezpečnost secukinumabu byly vyhodnocovány v několika randomizovaných klinických studiích III. fáze, které prokázaly jeho superioritu nejen oproti placebu (studie ERASURE, JUNCTURE, FEATURE), ale i proti etanerceptu (studie FIXTURE) či ustekinumabu (studie CLEAR). Extenze studií ERASURE, FIXTURE a SCULPTURE dokládají, že účinnost secukinumabu je setrvalá po dobu dvou, resp. tří let. Léčba secukinumabem je obvykle dobře snášena, k nejčastějším zaznamenaným nežádoucím účinkům v klinických studiích patřily infekce horních cest dýchacích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky