Proč je konzervativní léčba stále hlavním léčebným opatřením stabilních forem ischemické choroby srdeční?

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Luboš Kotík, CSc.
Autoři - působiště: Interní oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: stabilní angina pectoris, konzervativní terapie, ivabradin, trimetazidin

Souhrn

Invazivní metody léčby stabilních forem ischemické choroby srdeční a farmakologická léčba musí sloužit pacientům ve vzájemné kooperaci. Vysoce symptomatičtí pacienti s prognosticky závažným nálezem na věnčitých tepnách mají většinou inducibilní ischemii myokardu velkého rozsahu, a tak mohou mít prospěch z invazivní terapie nejen omezením symptomatologie, ale i zlepšením své prognózy. U nemocných s diabetes mellitus je patrně výhodnější uchýlit se k chirurgické aortokoronární rekonstrukci. Naproti tomu celá řada pacientů nemá z přidané invazivní terapie žádný prospěch a je pro ně zcela adekvátní řádně vedená konzervativní léčba. Tito nemocní by měli dostávat standardně léčbu složenou z krátkodobě působících nitrátů ke zvládnutí akutních záchvatů anginy pectoris, upravenou životosprávu, řádně vedenou léčbu rizik, jako jsou hypertenze a diabetes, dále antiagregační a hypolipidemickou terapii společně s podáváním inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu a β-blokátorů. Slibnými léky z hlediska příznivého symptomatického účinku i možného přínosu pro pacientovu prognózu jsou ivabradin a trimetazidin, jehož léčebné indikace se v poslední době rozšiřují.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky