Jak ovlivní terapii diabetu 2. typu výsledky velkých studií publikovaných v roce 2015?

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
MUDr. Jan Brož
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární riziko, sitagliptin, empagliflozin, lixisenatid, inzulin glargin

Souhrn

V roce 2015 byly publikovány výsledky několika klinických studií, které se týkají kardiovaskulární bezpečnosti antidiabetik u pacientů s diabetem 2. typu. Na jedné straně tyto studie prokázaly bezpečnost nové léčby (sitagliptin, lixisenatid, inzulin glargin), na straně druhé poskytly neočekávané výsledky snížení mortality u vysoce rizikové populace diabetiků 2. typu (empagliflozin). Studie přinášející nové průkazy bezpečnosti nebo nové signály neočekávaného přínosu (EMPA-REG OUTCOME) jsou prospěšné zejména proto, že iniciují pečlivější analýzu mechanismu účinku antidiabetik, nutí k revizím stávajících postupů a nabízejí návrh lepší léčebné strategie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky