Výsledky studie GetGoal-Duo 2

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.
Autoři - působiště: Klinika diabetologie, Centrum diabetologie IKEM, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus, lixisenatid, glargin, glulisin, režim bazál plus, režim bazál-bolus, studie GetGoal-Duo 2

Souhrn

Nové doporučené postupy v léčbě diabetu 2. typu (ADA/AESD 2015) zahrnují i možnost přidání agonistů receptorů GLP-1 k bazálnímu inzulinu namísto intenzifikace inzulinové léčby prandiálním inzulinem (režim bazál plus nebo bazál-bolus). Studie GetGoal-Duo 2 zkoumá přidání lixisenatidu 1x denně k inzulinu glargin s metforminem/bez metforminu vs. přidání inzulinu glulisin 1x nebo 3x denně k inzulinu glargin s metforminem/bez metforminu u pacientů s diabetem 2. typu, nedostatečně kontrolovaných jednou denní dávkou bazálního inzulinu s léčbou/bez léčby perorálním antidiabetikem. Studie potvrdila non-inferioritu lixisenatidu ve snížení HbA1c vůči inzulinu glulisin, podávanému 1x nebo 3x denně. Ve snížení hmotnosti dosáhl lixisenatid superioritu vůči režimu inzulinu glulisin 3x denně. Pacienti léčení lixisenatidem měli dvakrát větší pravděpodobnost dosažení HbA1c pod 7 % bez nárůstu hmotnosti a dokumentované symptomatické hypoglykemie. Přidání lixisenatidu k léčbě bazálním inzulinem je tedy možnou alternativou k režimům bazál plus nebo bazál-bolus s nižším rizikem hypoglykemií či zvýšení hmotnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky