Praktický přínos inzulinového analoga glarginu 300 U/ml

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Klíčová slova: inzulin glargin 300 U/ml, hypoglykemie, doba účinku, flexibilita podání

Farmakokinetika a farmakodynamika jsou primárními charakteristikami každého léčiva, inzulin glargin 300 U/ml nevyjímaje. Tyto vlastnosti nejsou ve skutečnosti nutnou informací, kterou sdělujeme našim pacientům, možná těm hloubavějším ano, ale pacienty zajímá zejména, jaký dopad tyto charakteristiky mají pro jejich každodenní život, o čemž pojednává následující článek. Inzulin glargin 300 U/ml přináší pacientům řadu výhod – má limitované riziko hypoglykemie, nízkou variabilitu a prodlouženou dobu účinku, flexibilní podávání, nový vylepšený aplikátor, menší objem v dávce a v neposlední řadě příznivě ovlivňuje tělesnou hmotnost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky