Cinakalcet v léčbě sekundární hyperparathyreózy

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. František Švára
Autoři - působiště: Interní oddělení Strahov, VFN, Praha
Klíčová slova: cinakalcet, sekundární hyperparathyreóza, kalcimimetika

Souhrn

Cinakalcet je první a zatím jedinou látkou ze skupiny kalcimimetik. Do klinické praxe byl uveden v roce 2004. Svým unikátním mechanismem, tzn. zvyšováním citlivosti kalciového receptoru, změnil zásadně algoritmy farmakologické léčby sekundární hyperparathyreózy (SHPT), do té doby založené na přípravcích odvozených od vitaminu D. Cinakalcet při léčbě SHPT snižuje kalcemii a fosfatemii, tzn. jeho účinek na tyto minerály je opačný než účinek agonistů vitaminu D (VDRA), což umožňuje tyto látky výhodně kombinovat. Cílem léčby SHPT je dosažení cílových hodnot kalcia, fosforu, parathormonu (PTH), event. i jiných ukazatelů kostního metabolismu, normalizace kostní struktury a zprostředkovaně snížení celkové a kardiovaskulární morbidity a mortality. Příznivý účinek cinakalcetu může být limitován potenciálními nežádoucími účinky – nauzeou, zvracením, hypokalcemií, event. nadměrnou supresí sekrece PTH.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky