Novinky v sekundární prevenci aterotrombotických příhod – zaměřeno na tikagrelor

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: aterotrombotické příhody, duální protidestičková léčba, klopidogrel, tikagrelor

Souhrn

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) zaujímají nadále v žebříčku mortality celosvětově první místo. Výskyt aterotrombotických příhod lze ovlivnit jednak důslednou intervencí všech rizikových faktorů aterosklérózy, velkou váhu pak má, zejména v sekundární prevenci KVO, léčba protidestičková. Kromě kyseliny acetylsalicylové se v protidestičkové léčbě nejčastěji uplatňují léky ze skupiny blokátorů destičkových receptorů P2Y12 (ireverzibilními blokátory jsou klopidogrel a prasugrel, reverzibilními blokátory ticagrelor a kangrelor). Ve velké klinické studii PLATO (kyselina acetylsalicylová + tikagrelor vs. kyselina acetylsalicylová + klopidogrel u pacientů do 24 hodin po akutním koronárním syndromu) byla prokázána větší účinnost tikagreloru při srovnatelném riziku krvácivých komplikací, což posunuje tikagrelor na jednu z nejvýznamnějších pozic v problematice duální léčby.

Další velká klinická studie PEGASUS-TIMI 54 (pacienti 1–3 roky po infarktu myokardu, randomizovaní v poměru 1 : 1 : 1 k léčbě tikagrelorem 2x 90 mg vs. 2x 60 mg vs. placebo spolu s trvající léčbou kyselinou acetylsalicylovou) prokázala pokračování ochranného účinku duální léčby (ASA + tikagrelor) po dobu delší než 12 měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky