Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: idiopatická plicní fibróza, léčba, plicní funkce, nintedanib

Souhrn

Výzkum inhibitorů angiogeneze vedl od roku 1998 k testování malé molekuly nintedanibu. Původním zadáním bylo najít látku, která by selektivně inhibovala receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR-2), snižovala proliferaci buněk endotelu, měla dobrou biologickou dostupnost po perorálním podání a aktivitu v nádorových xenograftech prokázanou in vivo. Výsledkem výzkumu byla registrace nintedanibu v Evropské unii v roce 2015, a to v indikaci idiopatické plicní fibrózy (IPF). Pacienti s IPF tak získávají historicky první možnost volby antifibrotického léku, pro nemocné, kteří nesnášejí pirfenidon nebo u nichž je pirfenidon kontraindikován, se nabízí srovnatelná alternativa. Nintedanib rozšířil možnosti léčby nemocných s IPF.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky