Evolocumab, inhibitor proproteinové konvertázy subtilizinu/kexinu 9, k intenzivní léčbě dyslipidemií

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: hyProf. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie 2. interní kliniky, Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni
Klíčová slova: kardiovaskulární prevence, lipidy, hypercholesterolemie, inhibitory PCSK9, monoklonální protilátky

Souhrn

V primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění je stále velký potenciál ke zlepšení, včetně dosažení cílových hodnot lipidů. Velkou naději na zlepšení přináší nová skupina hypolipidemik – inhibitory PCSK9 (proproteinové konvertázy pro subtilizin/ kexin typu 9). Jedním z jejích představitelů je evolocumab – humánní monoklonální protilátka, která zabraňuje odbourávání receptorů pro LDL-cholesterol na povrchu jaterních buněk. Zvýšený počet LDL-receptorů vede ke zvýšené clearance LDL-cholesterolu, a tím k výraznému snižování plazmatických koncentrací LDL-cholesterolu (v průměru o 60 %). Evolocumab (přípravek Repatha) se aplikuje subkutánně v dávce 140 mg 2x měsíčně nebo 420 mg 1x měsíčně. Bude indikován u pacientů s těžkou hypercholesterolemií (nebo i smíšenou dyslipidemií), u kterých nelze běžně dostupnými hypolipidemiky dosáhnout cílových hodnot LDL- -cholesterolu. Může být přidán k ostatním hypolipidemikům, nebo indikován samostatně u pacientů, kteří nesnášejí statiny.

Na základě všech dosud provedených studií s evolocumabem, včetně projektu PROFICIO i programu OSLER, lze konstatovat, že výskyt nežádoucích účinků je srovnatelný s placebem a že léčba je dobře snášena a je bezpečná. Výsledky právě probíhajících dlouhodobých studií by měly ukázat, zda léčba evolocumabem bude kardioprotektivní, jak lze předpokládat, a zda se v dlouhodobém horizontu neobjeví neočekávané nežádoucí vedlejší účinky léku nebo následky velmi nízké koncentrace cholesterolu v krvi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky