Nové trendy v léčbě skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Libor Havel
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
Klíčová slova: skvamózní karcinom plic, imunoterapie, PD-1, EGFR, TKI, blokátory angiogeneze

Souhrn

Bronchogenní karcinom představuje celosvětově jednu z nejčastějších malignit. V průměru je každý rok diagnostikováno 1,8 milionu nových případů karcinomu plic a asi 1,6 milionu pacientů na tuto malignitu zemře. I přes dosažené pokroky v léčbě této nemoci zůstávají histologické subtypy, u nichž se vyhlídky nemocných za poslední dobu zásadněji nezměnily – skvamózní nemalobuněčný karcinom plic a malobuněčný karcinom plic. Nicméně i zde zaznamenala léčba v poslední době zásadní pokrok. Cílem tohoto článku je shrnout nové poznatky v léčbě skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky