Rekombinantní inzulin glargin (Abasaglar)

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum IK, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
Klíčová slova: rekombinantní inzulin glargin (Abasaglar), biosimilars, imunogenita, studie ELEMENT, diabetes mellitus

Souhrn

Biosimilars jsou kopie biologického léku, např. inzulinu, s podobností, účinností a bezpečností doloženými v klinických studiích. Rekombinantní inzulin glargin (Abasaglar) je dlouhodobě působící inzulinový analog, který jako první biosimilární inzulin byl schválen k použití v Evropské unii. LY2963016, inzulin glargin, je inzulin s identickou primární sekvencí aminokyselin jako originální rekombinantní inzulin glargin. Má podobnou imunogenitu, bezpečnost a účinnost. Biosimilární přípravek prošel klinickými studiemi ELEMENT 1 a ELEMENT 2 u diabetiků 1. a 2. typu, jež prokázaly jeho profil účinku a bezpečnosti srovnatelný s referenčním inzulinem glargin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky