Náklady a přínosy léčby osteoartrózy lokálními nesteroidními antirevmatiky – farmakoekonomická analýza

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoekonomika
Obor: Revmatologie
Autoři: Ing. Klára Kruntorádová
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: VALUE OUTCOMES, Praha
Klíčová slova: osteoartróza, nesteroidní antirevmatika, nákladová efektivita na rok ve standardní kvalitě

Souhrn

Mezinárodní klinická doporučení a publikovaná evidence považují lokální a systémová nesteroidní antirevmatika (NSA) v terapii bolesti při osteoartróze za srovnatelně účinná. Cílem naší analýzy bylo porovnat nákladovou efektivitu vyjádřenou jako náklady na rok ve standardní kvalitě (QALY) obou modalit, a to pomocí 6měsíčního ekonomického modelu – rozhodovacího stromu. Výsledky ukazují, že lokální NSA jsou ve srovnání se systémovými dominantní léčebnou strategií, protože generují více QALY a zároveň šetří náklady zdravotního pojištění způsobené nežádoucími účinky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky