Fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v léčbě CHOPN – vliv na výsledky udávané pacienty

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je onemocnění s celosvětově významným socioekonomickým dopadem. Postupně se zhoršující dušnost a časté exacerbace vedou k omezením při zvládání běžných denních aktivit a ke snížení kvality života. Pacienti s CHOPN jsou z 89 % kuřáci. Zanechání kouření je přitom nejúčinnější způsob, jak zpomalit progresi nemoci. V léčbě CHOPN se uplatňují inhalační dlouhodobě působící β2-mimetika (LABA) a dlouhodobě působicí anticholinergika (LAMA), u pacientů s četnými exacerbacemi také inhalační kortikosteroidy (IKS). Tento přehled přináší poznatky o klinické účinnosti fixní kombinace glykopyrronium 50 μg/indakaterol 110 μg (LAMA + LABA), s důrazem na výsledky udávané pacienty (PROs – patient-related outcomes), tedy dušnost, kvalitu života a výskyt exacerbací.

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky