Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s nesnášenlivostí statinů – studie ODYSSEY ALTERNATIVE

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Statiny jsou lékem volby při hypercholesterolemii, účinně snižujícím kardiovaskulární (KV) morbiditu a mortalitu. Většinou pacientů jsou dobře snášeny, přibližně 13 % z nich (dle některých zdrojů 7–29 %) však zaznamená léčbu limitující muskuloskeletální nežádoucí účinky (NÚ). Alirocumab je inhibitor proproteinu konvertázy subtilizinu/kexinu typu 9 (PCSK9), který snižuje koncentraci LDL-cholesterolu. Předkládaná studie přináší poznatky o jeho komparativní účinnosti a bezpečnosti.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky