Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je významným rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních (KV) onemocnění, a přítomnost DM 2. typu a KV onemocnění výrazně zvyšuje riziko úmrtí. Kromě toho panuje obava, že intenzivní snižování glykemie, respektive využití specifických antidiabetik, může mít nepříznivý vliv na KV systém.

Empagliflozin je selektivní inhibitor SGLT-2 (sodium-glucose cotransporter-2), který snižuje glykemii na podkladě snížené reabsorpce, resp. zvýšené exkrece glukózy v ledvinách. Při jeho podávání dochází nejen k účinnému snížení hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c), ale i k poklesu tělesné hmotnosti a krevního tlaku. Empagliflozin má rovněž příznivý vliv na markery arteriální tuhosti a vaskulární rezistence, na albuminurii, urikemii a viscerální adipozitu, zvyšuje také koncentrace HDL-cholesterolu, ale i LDL-cholesterolu. Dosud však nebylo známo, jaký je jeho účinek na výskyt KV příhod a na mortalitu z KV i jiných příčin.

Studie EMPA-REG OUTCOME pohledem kardiologa (komentář)

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC.

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu – komentář s diskusí

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky