Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u pacientů s hlubokou žilní trombózou v podmínkách běžné klinické praxe – studie XALIA

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Žilní tromboembolismus (VTE, zahrnující hlubokou žilní trombózu [DVT] a/nebo plicní embolii [PE]), postihuje 1–2 osoby z tisíce, přičemž jeho incidence stoupá s věkem. Standardem léčby VTE bylo donedávna podávání nízkomolekulárních heparinů (LMWH) a warfarinu, postupně se však terapie rozšiřuje o nová perorální antikoagulancia (NOAC – apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban). Účinnost rivaroxabanu v léčbě DVT a v prevenci rekurence VTE byla hodnocena ve studii EINSTEIN-DVT (Oral Direct Factor Xa Inhibitor Rivaroxaban in Patients With Acute Symptomatic Deep Vein Thrombosis), která prokázala, že rivaroxaban je stejně účinný jako LMWH a warfarin při srovnatelném výskytu krvácení. Na základě této studie byl rivaroxaban jako první z NOAC registrován k léčbě akutní symptomatické DVT a sekundární prevenci rekurentního VTE.

Studie III. fáze ovšem mají selektivní zařazovací kritéria, a jejich výsledky se tak mohou lišit od reálně dosažitelných výsledků. Regulační autority mohou proto vyžadovat doplnění studií, které více odrážejí podmínky běžné klinické praxe.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky