Flutikason furoát v kombinaci s vilanterolem v léčbě asthma bronchiale

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Léčba asthma bronchiale i chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je dlouhodobá, často celoživotní. Druhým společným jmenovatelem je využívání léčivých látek s obdobným mechanismem účinku, nebo jsou dokonce některé z nich schváleny v obou indikacích. Takovým příkladem je mj. nově dostupná fixní kombinace dlouhodobě působícího β2-mimetika vilanterolu s inhalačním kortikosteroidem flutikason furoátem. Z pohledu farmakoterapie je oběma nemocem společná i potřeba kvalitní edukace nemocných, která je předpokladem vysoké adherence, a tedy i dobré kompenzace základního onemocnění.

Non-adherence se u pacientů s astmatem pohybuje dle různých zdrojů v rozmezí od 30 % do 70 % a je jednoznačně spojována s horším klinickým stavem. Jednou z cest, jak adherenci zlepšit, je snížení frekvence užívání indikovaného léčiva. Oproti aplikaci 1x denně je podávání 2x, 3x a 4x denně provázeno o 6,7 %, 13,5 % a 19,2 % horší adherencí. V rámci loňské šestiměsíční americké studie bylo navíc zjištěno, že adherence ke kombinační léčbě inhalačním kortikosteroidem (ICS) a dlouhodobě působícím β2-mimetikem (LABA) je vyšší než k ICS podávanému v monoterapii.

Flutikason furoát byl až donedávna dostupný pouze ve formě intranasálního spreje, určeného k potlačení příznaků alergické rinitidy, kdežto v léčbě astmatu je již řadu let úspěšně využíván flutikason propionát. Oproti němu však flutikason furoát (FF) vykazuje výrazně delší plicní retenci. Jeho účinnost při podávání v jediné denní dávce je dnes již podložena několika randomizovanými a placebem kontrolovanými studiemi, přičemž jeho klinický účinek je uváděn v denních dávkách od 50 μg výše; naopak dávky okolo 800 μg jsou již provázeny poměrně četnými nežádoucími účinky. Své uplatnění tak flutikason furoát nachází nejen v kombinaci s LABA, ale též v kombinaci s dlouhodobě působícími muskarinovými antagonisty (LAMA), jakým je umeklidinium.

Délka bronchodilatačního účinku vilanterolu, dosahující nejméně 24 hodin, jej řadí do skupiny LABA, a umožňuje tak jeho podávání v jediné denní dávce. V souladu s platnými doporučeními GINA (Global Initiative for Asthma) je dnes doporučováno užívání LABA ve fixní kombinaci s ICS, s odkazem na prokázané zvýšení hodnoty FEV1 na konci dávkového intervalu (trough) v případě, že je LABA přidáno ke stabilní dávce ICS.

Terapeutická účinnost fixní kombinace flutikason furoátu a vilanterolu (FF/VI) se opírá o výsledky provedených klinických studií, z nichž některé byly pilířem pro úspěšnou registraci americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) v květnu 2013, a to v dávkovém poměru 100/25 μg, nejdříve pro léčbu CHOPN a o dva roky později i pro léčbu asthma bronchiale.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky