Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu je chronické progresivní onemocnění, které celosvětově postihuje až 9 % dospělých. Je spojen s výraznou ekonomickou zátěží, především v důsledku komplikací, jako jsou kardiovaskulární (KV) onemocnění, poruchy visu či terminální selhání ledvin.

Vildagliptin je perorální antidiabetikum ze skupiny inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4). Ty jsou dle doporučení britské organizace NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) indikovány jako léky 2. linie do kombinace s metforminem či deriváty sulfonylurey. Podle Americké diabetické asociace (ADA) a Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) jsou inhibitory DPP-4 doporučeny v 1. linii léčby nemocných, u nichž je kontraindikován metformin nebo kteří jej nesnášejí, nebo jako součást dvojkombinace či trojkombinace antidiabetik.

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu byly v minulosti posuzovány v několika systematických přehledech, některé zdroje informací však byly opomenuty a tyto přehledy se nezabývaly metodologickou kvalitou analyzovaných studií (a tedy validitou jejich výsledků).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky