Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Diabetologie, Kardiologie

Diabetes mellitus 2. typu je chronické progresivní onemocnění, které celosvětově postihuje až 9 % dospělých. Je spojen s výraznou ekonomickou zátěží, především v důsledku komplikací, jako jsou kardiovaskulární (KV) onemocnění, poruchy visu či terminální selhání ledvin.

Vildagliptin je perorální antidiabetikum ze skupiny inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4). Ty jsou dle doporučení britské organizace NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) indikovány jako léky 2. linie do kombinace s metforminem či deriváty sulfonylurey. Podle Americké diabetické asociace (ADA) a Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) jsou inhibitory DPP-4 doporučeny v 1. linii léčby nemocných, u nichž je kontraindikován metformin nebo kteří jej nesnášejí, nebo jako součást dvojkombinace či trojkombinace antidiabetik.

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu byly v minulosti posuzovány v několika systematických přehledech, některé zdroje informací však byly opomenuty a tyto přehledy se nezabývaly metodologickou kvalitou analyzovaných studií (a tedy validitou jejich výsledků).

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky