Účinnost léčby hypertenze trojkombinací perindopril, amlodipin a indapamid – studie PAINT

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertenze je závažným problémem veřejného zdraví. V současné době postihuje 35–40 % dospělých, a vzhledem k prevalenci obezity a stárnutí obyvatelstva je možno očekávat další nárůst jejího výskytu. Hypertenze zvyšuje kardiovaskulární riziko, přičemž podle některých studií snížení systolického tlaku krve (TK) o 2 mm Hg snižuje riziko mozkové příhody o 10 % a koronární příhody o 7 %.

Na rozvoji esenciální hypertenze se podílí několik faktorů, zejména zvýšený cirkulační objem, hyperaktivita sympatiku, zvýšený celkový periferní cévní odpor a nadměrná aktivita systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS). U většiny hypertoniků k vysokému TK přispívají kumulativní účinky řady faktorů, což ztěžuje zvládání této poruchy – až u 70 % pacientů s hypertenzí je nutná kombinační terapie, a jako přínosná se jeví kombinační léčba v jediné tabletě. Ukazuje se rovněž, že kombinování dvou antihypertenziv z různých tříd je ve snižování TK účinnější než zdvojnásobení dávky jednotlivé látky. I přes pokroky kombinační léčby dvěma antihypertenzivy v porovnání s monoterapií se při použití dvojkombinace nedaří dosáhnout kontroly TK u více než poloviny pacientů s hypertenzí.

V evropských doporučeních z roku 2007 je v léčbě 1. linie uvedeno pět tříd antihypertenziv: diuretika, β-blokátory, blokátory kalciových kanálů, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II (ARB). V posledních evropských doporučeních z roku 2013 se zdůrazňuje, že kombinační terapie vede k rychlejší léčebné odpovědi u většiny pacientů, zvyšuje naději na dosažení cílového TK u pacientů s vyšším TK a zlepšuje spolupráci nemocného při léčbě.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky