Liraglutid vs. inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky síťové metaanalýzy

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Liraglutid je subkutánně podávaný analog GLP-1, který v závislosti na hodnotě glykemie zvyšuje sekreci inzulinu a snižuje uvolňování glukagonu; díky tomuto glukózo- dependentnímu účinku je spojen pouze s nízkým rizikem hypoglykemie. Vedle zlepšené kontroly diabetu přináší rovněž snížení tělesné hmotnosti (zvýšení pocitu sytosti, snížení příjmu potravy). Indikován je – v kombinaci s perorálními antidiabetiky (metforminem, deriváty sulfonylurey, thiazolidindiony) nebo bazálními inzuliny – u pacientů s diabetes mellitus 2. typu, u kterých není dosahováno adekvátní kontroly onemocnění pomocí samotných těchto přípravků.

Inhibitory SGLT-2 (kanagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin) jsou poměrně novou skupinou antidiabetik. Mechanismus jejich účinku je zprostředkován snížením renální reabsorpce glukózy a zvýšeným vylučováním glukózy močí na podkladě inhibice sodíkoglukózového kotransportéru-2 (SGLT-2) v proximálním tubulu. Mohou být podávány v monoterapii, nebo v kombinaci s perorálními antidiabetiky či inzulinem.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky