Nesteroidní antirevmatika a riziko cerebrovaskulárních příhod u pacientů s osteoartritidou: analýza studie případů a kontrol

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Nesteroidní antirevmatika (NSAID – nonsteroidal antiinflammatory drugs, NSA) jsou běžně používána při celé řadě klinických poruch pro své protizánětlivé, protihorečnaté a analgetické účinky. Mechanismus jejich účinku je založen na inhibici cyklooxygenáz (COX). Zatímco inhibice COX-2 je zodpovědná za léčebné vlastnosti NSA, inhibice COX-1 je spojena s nežádoucími účinky na trávicí trakt a změnou funkce destiček. Vzhledem k tomu, že gastrointestinální komplikace jsou nejčastější reakcí pozorovanou při použití starších, neselektivních NSA, byla v 90. letech minulého století vyvinuta nová, selektivní NSA (tzv. koxiby) s cílem snížit riziko gastrointestinálních nežádoucích účinků. Nepodařilo se však plně předejít možným kardiovaskulárním nežádoucím příhodám. Inhibice COX-2 totiž vede ke snížení tvorby prostacyklinů, což může navozovat protrombotické stavy s možným zvýšením kardiovaskulárního rizika. Z těchto důvodů byl v roce 2004 z trhu stažen rofekoxib.

Před několika lety však byly získány nové poznatky týkající se zvýšeného kardiovaskulárního rizika i při použití tradičních NSA. V jednom přehledu bylo zjištěno určité malé zvýšení rizika kardiovaskulárních nežádoucích účinků u diklofenaku v porovnání s jinými tradičními NSA, které bylo podobné riziku rofekoxibu. Dosavadní studie však byly zaměřeny především na ischemickou kardiomyopatii, a jen zřídka na spojitost mezi jednotlivými NSA a rizikem ischemické cévní mozkové příhody (CMP) či tranzitorní ischemické ataky nebo hemoragické CMP. Zatímco celosvětově jsou nejvíce používána tři NSA – diklofenak, ibuprofen a naproxen –, v Itálii jsou nejčastěji předepisovanými NSA diklofenak, nimesulid a ketoprofen. Co se týká cerebrovaskulárního rizika spojeného s NSA, nebyla provedena žádná studie u pacientů s osteoartritidou (OA), při níž se NSA velmi často používají a při níž je, vzhledem ke značnému výskytu přidružených chorob, zvýšené riziko kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky