Vliv léčby plicní arteriální hypertenze macitentanem na hospitalizace: analýza studie SERAPHIN

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je progresivní život ohrožující onemocnění, jež postihuje plicní cévy. Vyznačuje se setrvalým zvýšením plicního cévního odporu, což vede nakonec ke zhoršení práce pravých srdečních oddílů a srdeční insuficienci, způsobené neschopností pravé komory reagovat na zvyšující se odpor (dotížení – afterload). Úmrtnost při PAH je stále vysoká i přes prodloužení doby přežívání pacientů díky zavedení specifické léčby.

Projevy této progresivní nemoci a nasazení moderní léčby často vyžadují hospitalizaci pacienta. Hospitalizace má nepříznivý dopad na kvalitu života pacienta a představuje značnou zátěž pro pečující osoby i pro systém zdravotní péče. Údaje z registru REVEAL (Registry to Evaluate Early and Long-term PAH Disease Management) ukazují, že pacienti, kteří byli hospitalizováni pro PAH, museli být častěji hospitalizováni opakovaně a četnost přežití po třech letech u nich byla horší než u těch, kteří hospitalizováni nebyli. Důsledky hospitalizace jsou tedy značné, a přesto informací popisujících vliv specifické léčby PAH na četnost hospitalizací je málo. Většina randomizovaných kontrolovaných studií zaměřených na PAH se zabývala hospitalizací spojenou s PAH jen jako součástí vedlejších sledovaných ukazatelů a zachycovala jen poměrně omezený počet hospitalizací v důsledku nízkých počtů pacientů a krátkého trvání (12 až 24 týdnů). Z těchto studií proto nebylo možno spolehlivě určit roční četnosti hospitalizace.

Macitentan je nový duální blokátor endotelinových receptorů se setrvalou vazbou na receptor a intenzivnějším průnikem do tkání. V randomizované kontrolované studii SERAPHIN (Study with an Endothelin Receptor Antagonist in Pulmonary arterial Hypertension to Improve cliNical outcome) bylo riziko výskytu příhod nemocnosti a úmrtnosti (hlavní sledovaný ukazatel) statisticky významně sníženo o 30 % při dávkování macitentanu 3 mg (p = 0,01) a o 45 % při dávce macitentanu 10 mg (p < 0,001) v porovnání s placebem. Ve studii byl hodnocen též vedlejší sledovaný ukazatel, kterým byl kombinovaný ukazatel smrt v důsledku PAH nebo hospitalizace pro PAH, přičemž pravděpodobnost výskytu tohoto ukazatele byla statisticky významně snížena o 33 % při dávce macitentanu 3 mg (p = 0,01) a o 50 % při dávce macitentanu 10 mg (p < 0,001) v porovnání s placebem.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky