Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu po přidání k inzulinu u diabetu 2. typu

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Diabetologie, Kardiologie

Mnoho pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu dosáhne uspokojivé glykemické kontroly pouze kombinační léčbou. Inzulinoterapie je často zahajována v pokročilých stadiích diabetu, která jsou vzhledem ke komorbiditám pacientů charakterizována vysokým rizikem kardiovaskulárních (KV) příhod. Observační studie ukázaly, že pacienti s DM 2. typu léčení inzulinuem mají vyšší výskyt KV příhod než diabetici, kteří nemusí být léčeni inzulinem. Linagliptin je inhibitor dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), který v souboru starších pacientů s poruchami funkce ledvin vedl ke zlepšení kontroly DM 2. typu a nezvyšoval riziko hypoglykemií ani nárůstu tělesné hmotnosti. Metaanalýza studií s linagliptinem neprokázala při jeho podávání zvýšení KV rizika. Předkládaná sdružená post hoc analýza přináší data o účinnosti a KV bezpečnosti linagliptinu u vysoce rizikové populace diabetiků.

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky