Co nám říká studie EMPA-REG? Pohled diabetologa

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

V aktuálním článku, který byl publikován na začátku letošního roku, se autor DeFronzo zamýšlí nad výsledky studie EMPA- REG. Studie EMPA-REG2 je první studií, která přesvědčivě ukázala, že léčba, původně vyvinutá ke snížení glykemie,3 snižuje u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu výskyt kardiovaskulárních příhod. Do studie bylo zařazeno 7 020 pacientů s DM 2. typu s přítomným KV onemocněním, jimž byl podáván empagliflozin (v dávkách 10 mg a 25 mg, hodnocených společně).

Komentář ke studii

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky