Fenofibrát v kombinaci se statinem vs. zdvojnásobení dávky statinu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Navzdory rozšířenému využití účinných léků, jako jsou statiny, zůstává výskyt kardiovaskulárních (KV) příhod obecně poměrně vysoký. Dalšího snížení hodnot LDL-cholesterolu, a tedy i KV rizika, lze dosáhnout zvyšováním dávek statinů. U pacientů s uspokojivými hodnotami LDL-cholesterolu však přetrvává tzv. reziduální riziko, které souvisí především s nízkými hodnotami HDL-cholesterolu (negativní korelace mezi koncentrací HDL-cholesterolu a rizikem KV příhod byla prokázána v několika epidemiologických studiích, včetně Framinghamské studie) a zvýšenými hodnotami triglyceridů.

Tyto ukazatele příznivě ovlivňují fibráty, z nichž největší zkušenosti jsou s fenofibrátem. Fenofibrát je indikován u pacientů se závažnou hypertriglyceridemií, se smíšenou hyperlipidemií, pacientů, u nichž je léčba statiny kontraindikována nebo není snášena, a pacientů se smíšenou hyperlipidemií a vysokým KV rizikem léčených statinem, u nichž se nedaří dosáhnout cílových hodnot triglyceridů a HDL-cholesterolu.

Komentář k metaanalýze

doProf. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky