Dlouhodobá účinnost a bezpečnost léčby inzulinem glargin 300 U/ml – extenze studií EDITION 1 a EDITION 2

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

S délkou léčby pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu stoupá obtížnost dosažení optimální glykemické kontroly, a to i navzdory současným pokrokům ve farmakoterapii. K nejčastějším příčinám neúspěchu inzulinoterapie patří obavy z hypoglykemie, ze zvýšení tělesné hmotnosti nebo z časté aplikace injekcí.

Inzulin glargin 300 U/ml (Gla-300) vykazuje v porovnání s inzulinem glargin 100 U/ml (Gla-100) prodloužený a stabilnější účinek. Za účelem posouzení, zda vylepšený farmakodynamický a farmakokinetický profil Gla- 300 povede také ke zlepšení klinických výsledků, byl navržen program klinických studií EDITION (EDITION 1: pacienti léčení režimem bazál-bolus; EDITION 2: pacienti léčení bazálním inzulinem a perorálními antidiabetiky [PAD]; EDITION 3: pacienti dosud neléčení inzulinem). Ve studiích EDITION 1 a 2 byla při délce sledování 6 měsíců při terapii Gla-300 a Gla-100 zaznamenána srovnatelná glykemická kontrola, terapie Gla-300 však vedla k 22%, resp. 29% snížení relativního rizika potvrzených nebo závažných nočních hypoglykemií. Na obě studie navázaly jejich extenze, jejichž výsledky jsou zde prezentovány.

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky