Význam isosorbid mononitrátu u srdečního selhání

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Nitráty jsou běžně užívanou léčbou u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, nicméně své uplatnění mohou nalézt též při srdečním selhání. V multicentrické dvojitě zaslepené studii s překříženým uspořádáním (n = 110) byl nemocným se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí podáván isosorbid mononitrát (30–120 mg 1x denně) po dobu 6 týdnů. Primárně sledovaným ukazatelem byla denní aktivita. U nemocných užívajících dávku 120 mg byl ve srovnání s placebem zaznamenán nesignifikantní trend nižší denní aktivity, vyjádřené akcelerometrem (p = 0,06), a signifikantní pokles denní aktivity, vyjádřené v hodinách (p = 0,02). Nižší aktivita byla pozorována u všech nemocných užívajících jakoukoliv dávku isosorbid mononitrátu. Míra aktivity se progresivně snižovala úměrně zvyšující se dávce isosorbid mononitrátu. Žádné rozdíly oproti placebu však nebyly zaznamenány v šestiminutovém testu chůze, v kvalitě života ani v hladině N-terminálního proBNP (NT-proBNP). Nemocní se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí neměli z užívání isosorbid mononitrátu významnější prospěch.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky