Zajímavý přínos skupiny ARNI v léčbě srdečního selhání

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Léčivé přípravky ze skupiny ARNI sice ještě nejsou v České republice užívány, nicméně s odkazem na příznivé zkušenosti ze zahraničí, a zejména v kontextu příznivých výsledků klinických studií, lze jejich zavedení očekávat v poměrně brzké době. Jde o přípravky s duálním mechanismem účinku, spočívajícím jednak ve známé blokádě angiotenzinových receptorů AT1 (AR) a jednak v inhibici neprilysinu (NI), tedy v potlačení odbourávání natriuretických peptidů. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA) ve druhé polovině loňského roku schválil užívání fixní kombinace valsartan/sakubitril. Dobré zkušenosti s touto kombinací v porovnání s enalaprilem přinesla studie PARADIGM-HF, jíž však byla vytýkána nedostatečná korelace mezi funkčním omezením a prognózou nemocných. S využitím dat z metaanalýzy MAGGIC a známé eplerenonové studie EMPHASIS-HF byl přínos podávání ARNI potvrzen (nižší výskyt primárně hodnoceného kompozitního ukazatele zahrnujícího kardiovaskulární úmrtí, hospitalizaci pro srdeční selhání a celkovou mortalitu), a to i navzdory faktu, že ve studii PARADIGM-HF převažovali nemocní s pouze lehkou symptomatologií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky