Paklitaxelové versus everolimové stenty u nemocných s diabetem

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

V dosud publikované odborné literatuře lze vyhledat desítky původních prací zabývajících se porovnáním účinnosti nativních a lékových stentů, stejně tak i studií porovnávajících různé stenty lékové. Aktuálně byly porovnávány lékové stenty s obsahem everolimu nebo paklitaxelu u diabetiků se současným onemocněním koronárních tepen (n = 1 830), kteří podstupovali perkutánní koronární angioplastiku (PCI). Studie byla koncipována jako non-inferioritní. S odstupem jednoho roku od PCI byl ve skupině osob s implantovaným paklitaxelovým stentem signifikantně vyšší výskyt primárního ukazatele (smrt z kardiovaskulárních příčin, infarkt v intervenované cévě nebo v ní provedená revaskularizace) – 5,6 % vs. 2,9 % (RR: 1,89; p = 0,38 pro non-inferioritu).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky