Význam vericiguatu v léčbě srdečního selhání

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Chronické srdeční selhání představuje závažný medicínský problém, při němž je vedle farmakoterapie v souladu s platnými doporučenými postupy stále aktuální otázka hledání nové, účinnější léčby. Jednou ze zkoumaných možností je molekula vericiguat, solubilní stimulátor guanylátcyklázy, jehož účinnost byla hodnocena u nemocných se zhoršujícím se chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory. Ve dvojitě zaslepeném uspořádání byl oproti placebu (n = 92) vericiguat porovnáván ve čtyřech různých dávkách – 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg a 10 mg (n = 364) – po dobu 12 týdnů. V primání analýze sice nebyl přínos vericiguatu oproti placebu zřejmý, nicméně sekundárně byla zjištěna signifikantní účinnost v závislosti na velikosti podané dávky v dosaženém poklesu N-terminálního proBNP. Výskyt nežádoucích účinků se přitom oproti placebu výrazně nelišil.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky