Selexipag v léčbě plicní hypertenze

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Vedle zavedených vazodilatačně působících prostaglandinů, blokátorů endotelinových receptorů a inhibitorů fosfodiesterázy- 5 je perspektivně zajímavou léčbou u nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH) selexipag, perorálně podávaný selektivní agonista IP prostacyklinových receptorů. Jeho účinnost nedávno naznačily velmi slibné výsledky randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studie III. fáze, v níž nemocní užívali selexipag v dávce 1,6 mg 2x denně. Primárně hodnocený kompozitní ukazatel (celková mortalita nebo komplikace PAH během léčby) se dle očekávání vyskytoval výrazně méně často v aktivně léčené skupině nemocných – 27 % vs. 41,6 % (HR: 0,60; 99% CI: 0,46– 0,78; p < 0,001); přínos selexipagu byl zřejmý bez ohledu na předchozí léčbu PAH. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy, průjem, nevolnost a bolest čelisti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky