Registr REVEAL: klinický stav nemocných po pěti letech

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je vzácné, avšak závažné onemocnění, charakterizované postupným selháváním funkce pravé komory, špatným výkonnostním stavem nemocných a jejich nepříznivou prognózou. V časopise Chest byly koncem roku 2015 prezentovány údaje o klinickém stavu nemocných, kteří byli před pěti lety zařazeni do registru REVEAL (Registry to Evaluate Early and Long-term PAH Disease Management). Do něho jsou zařazováni nově nebo dříve diagnostikovaní nemocní starší 3 měsíců. Uvedené zhodnocení klinického stavu se týkalo osob starších 18 let. Pětileté přežití u dříve diagnostikovaných nemocných činilo 65,4 %, u nově diagnostikovaných 61,2 %. Dříve diagnostikovaní nemocní funkčních tříd I, II, III nebo IV měli odhadovanou pravděpodobnost pětiletého přežití 88 %, 75,6 %, 57 % a 27,2 % oproti 72,2 %, 71,7 %, 60 % a 43,8 % ve skupině nově diagnostikovaných osob.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky