Význam úpravy životního stylu u rezistentní hypertenze: studie TRIUMPH

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Esenciální arteriální hypertenze nedostatečně reagující na léčbu je ve vyspělých zemích nenápadně rostoucím medicínským problémem, postihujícím až každého pátého dospělého léčeného pro hypertenzi. Její přítomnost přirozeně souvisí se zvýšením rizika kardiovaskulárních komplikací a logicky též se zvýšenou mortalitou. Studie TRIUMPH je prospektivní randomizovaná klinická studie sledující účinnost správně prováděné úpravy životního stylu, zahrnující pravidelnou tělesnou aktivitu, snížený příjem sodíku a kalorií a snížení tělesné hmotnosti. Do studie je plánováno zařazení 150 hypertoniků randomizovaných v poměru 2 : 1, kteří buď absolvují čtyřměsíční intervenci životního stylu pod cíleným dohledem, nebo pouze vyslechnou standardní doporučení z úst svého ošetřujícího lékaře. Primárně bude hodnocen vliv dvou uvedených přístupů na změnu hodnoty tlaku krve, sekundárně budou hodnoceny nejrůznější kardiovaskulární parametry. Plánováno je též následné jednoleté sledování. Prezentaci dosažených kompletních výsledků lze očekávat koncem roku 2019.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky