Optimální farmakoterapie rezistentní hypertenze: studie PATHWAY-2

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Optimální farmakoterapie rezistentní arteriální hypertenze je předmětem diskusí, dosud nemáme jasná doporučení. Jako jedna z hypotéz jejího patofyziologického pozadí je často uváděna výrazná retence natria, z čehož lze odvodit, že např. nasazení spironolaktonu by mohlo být pro takové pacienty přínosné. S cílem ověřit tuto hypotézu byla provedena dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s překřížením, do které byli zařazeni nemocní s hodnotami sTK ≥ 140 mm Hg (nebo ≥ 135 mm Hg u diabetiků) navzdory tři měsíce trvající léčbě maximálními dávkami tří různých antihypertenziv. Vlastní léčba zahrnovala spironolakton (25–50 mg), bisoprolol (5–10 mg), doxazosin (4–8 mg) nebo placebo, a to společně se stávající antihypertenzní léčbou (n = 230 pacientů dokončivších veškeré testované způsoby léčby). Průměrný pokles domácího sTK byl signifikantně výraznější při léčbě spironolaktonem nejen oproti placebu, ale i oproti doxazosinu a bisoprololu (p < 0,0001 pro všechna srovnání). Veškeré léčebné přístupy byly nemocnými velmi dobře snášeny v souladu se známými bezpečnostními profily každé z léčivých látek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky