Adherence k antihypertenzní léčbě a riziko srdečního selhání

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Adherence k doporučeným léčebným režimům (zahrnující compliance a perzistenci) je obecně problémem u chorob vyžadujících dlouhodobou léčbu a stejně tak u chorob, které nemocného výrazně neomezují v běžných denních aktivitách. Nejinak je tomu u esenciální arteriální hypertenze, která však s sebou v případě nedostatečné kompenzace přináší riziko selhání ledvin, cévní mozkové příhody či srdečního selhání. Právě ve vztahu k srdečnímu selhání byla hodnocena adherence (vyjádřená počtem dní krytých medikací – PDC) k léčbě v kohortě 76 017 nemocných ve věku 40–80 let. Autorům této studie se podařilo prokázat jasnou korelaci mezi PDC a rizikem srdečního selhání: nemocní s velmi nízkou hodnotou PDC (≤ 25 %) měli oproti osobám s vyšší adherencí výrazně vyšší pravděpodobnost srdečního selhání; u vysoce adherentních osob (PDC ≥ 75 %) činilo snížení pravděpodobnosti srdečního selhání dokonce 34 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky