Ustekinumab plus brodalumab v léčbě psoriázy

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Zatímco ustekinumab je monoklonální protilátka dnes již poměrně běžně využívaná v léčbě psoriázy, brodalumab na svůj debut teprve čeká. Brodalumab je protilátka zabraňující aktivaci receptorů pro interleukin IL-17, s níž nedávno proběhly dvě studie III. fáze, AMAGINE-2 a AMAGINE-3, u nemocných se středně těžkou až těžkou formou psoriázy. Ti užívali brodalumab v dávkách 210 mg nebo 140 mg každé 2 týdny, ustekinumab (45 mg pro osoby do 100 kg a 90 mg pro osoby s vyšší tělesnou hmotností) nebo placebo. Na konci 12. týdne byla odpověď PASI 75 signifikantně vyšší u osob léčených brodalumabem 210 mg a 140 mg ve srovnání s placebem – 86 % vs. 67 % vs. 8 % (AMAGINE-2) a 85 % vs. 69 % vs. 6 % (AMAGINE-3). Hodnota PASI 100 v tomtéž týdnu vyzněla rovněž ve prospěch brodalumabu ve srovnání s ustekinumabem – 44 % vs. 22 % (AMAGINE-2) a 37 % vs. 19 % (AMAGINE-3). Léčba brodalumabem však byla provázena vyšším výskytem neutropenie a kvasinkovými infekcemi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky