Význam prednisonu v léčbě juvenilní dermatomyozitidy

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Zprávy o optimální formě léčby juvenilní dermatomyozitidy jsou poměrně sporadické a povětšinou nevycházejí z rozsáhlejších randomizovaných klinických studií. Vítána je proto nedávno provedená randomizovaná studie sledující účinnost a bezpečnost prednisonu v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem či cyklosporinem u dětí s nově diagnostikovanou juvenilní dermatomyozitidou (54 center ve 22 zemích; n = 139). Medián sledování nemocných ve studii činil 35,5 měsíce. S odstupem šesti měsíců od zahájení studie bylo významné zlepšení podle kritérií PRINTO 20 (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation) pozorováno u 51 % dětí na monoterapii prednisonem, u 70 % dětí léčených kombinací prednisonu s cyklosporinem a 72 % léčených kombinací prednisonu s metotrexátem. Medián doby do selhání léčby byl 16,7 měsíce při monoterapii prednisonem, 53,3 měsíce ve skupině prednisonu s cyklosporinem; při léčbě kombinací prednisonu s metotrexátem nebyl dosažen. Podávání prednisonu v kombinaci s metotrexátem nebo cyklosporinem bylo významně účinnější než podávání prednisonu samotného. Steroidy šetřící účinek byl zaznamenán při kombinaci prednisonu s metotrexátem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky